M38A1C s M40 byla extenzívně používána v Koreji a v následujících válkách. V Koreji ji používala jak 82. tak i 101. vzdušná výsadková divize U.S.A.. Ve Vietnamu pak v roce 1963  3.divize U.S.M.C.. M40 se používala i na jiných nosičích, později na M151. Dodnes slouží  M38A1C v některých armádách na Středním východě. Prokazatelně sloužila i v řecké armádě. Jak dalece se účastnila Kyperských událostí v 70-tých letech a zda zasáhla do bojů proti Turkům to nevím, ale prokazatelně tam byla kanadská M38A1C v rámci mírových sborů OSN v období, kdy Kanadě bylo na Kypru svěřeno velení těmto mírovým jednotkám.